Grön el är det bästa valet för företag! Experterna förklarar varför.

Grön el är ett på många sätt ett bra alternativ för företag. Vasa Elektriskas försäljningschef Jussi Vaissalo och Motivas expert Milja Aarni förklarar varför.

1. Genom att välja grön el kan du lätt minska företagets koldioxidavtryck

Varför inte minska företagets koldioxidavtryck samtidigt som du deltar i Finlands och hela världens gemensamma utsläppstalko?

Att välja grön el åt företaget hör till de enklaste klimatgärningarna. Du fixar enkelt ditt gröna elavtal på webben.

För Vasa Elektriska är klimatarbetet en hjärtefråga och en viktig del av vår strategi. Vi vill göra det enkelt att välja grönt. Våra kunder kan till exempel välja finsk vindkraft som elproduktionsmetod, säger Jussi Vaissalo, försäljningschef på Vasa Elektriska.

Hur mycket valet av utsläppsfri el minskar företagets koldioxidavtryck beror på elförbrukningen. Ju större företagets elanvändning är, desto mer kan det minska sitt klimatutsläpp.

Milja Aarni, expert på förnybar energi på Motiva, statens bolag för hållbar utveckling, ger ett inspirerande exempel: I Finland har HUS samkommun beräknat att en övergång till el producerad med bioenergi kommer att halvera sjukvårdsdistriktets koldioxidavtryck.

Detta innebär dock inte att enbart stora aktörers, såsom fabriker eller samkommuner, val av el är relevant. Miljön tackar för varje kilowattimme som producerats utsläppsfritt. Grön el är därför ett lämpligt val för alla aktörer, såväl stora som små eller medelstora företag.

Alla klimatåtgärder behöver inte vara stora, små åtgärder har också en stor inverkan när de vidtas av så många som möjligt, säger Vaissalo.

Delta i utsläppstalkot genom att beställa förnybar el till ditt företag.

2. Valet av grön el stärker företagets image som ansvarsfull aktör

Aarni påpekar att valet av grön el är aktuellt för företag också för att allt fler konsumenter intresserar sig för hur företagets verksamhet påverkar planeten.

Folk vill göra miljövänliga val när de skaffar produkter eller använder tjänster, sammanfattar Aarni.

Det bästa sättet att kommunicera gröna värden är genom konkreta åtgärder. Det har Vaissalo lagt märke till i och med att allt fler företag är intresserade av utsläppsfri el.

Vasa Elektriska ger företag praktiska verktyg för att berätta för sina kunder om det gröna valet:

När ett företag anskaffar förnybar el av oss, får det ett certifikat, vid behov en banner på sin webbplats och ett klistermärke som kan fästas vid företagets ingång. Alla dessa kommunicerar om att man gjort ett grönt val, säger Vaissalo.

Beställ förnybar el här.

3. Genom att välja grön el bidrar du till utbyggnaden av förnybar energi i Finland

Goda nyheter om utsläppsfri energiproduktion: i och med att tekniken utvecklas skaffar allt fler människor, företag och kommuner solpaneler. Också vindkraftverkens effekt förbättras och byggkostnaderna minskar.

För att bli av med fossila produktionsformer på lång sikt behöver andelen utsläppsfri energiproduktion öka.

När du köper el från en aktör som inte bara säljer grön el, utan också satsar på att bygga upp den i Finland, kan du och ditt företag delta i att göra framtiden grönare.

Samtidigt skapas arbetsmöjligheter i Finland, och också lönerna och vinsten stannar i Finland, påpekar Vaissalo.

Läs mer: Vasa Elektriska producerar vindkraft och satsar på nya vindkraftverk.

4. Det är inte stor skillnad på priset på grön el och annan el

Tänker du att el producerad med förnybara energikällor förmodligen är betydligt dyrare än blandad el?

Goda nyheter: så är det inte! Grön el kan kosta lika mycket eller vara förmånligare än blandad el.

Våra kunder blir mer och mer intresserade av att köpa grön el, eftersom prisskillnaden är liten jämfört med blandad el, säger Vaissalo.

På Energimyndighetens webbplats finns en lättanvänd prisjämförelse, där det är enkelt att jämföra elprodukter och elleverantörer, tipsar Milja Aarni från Motiva.

När man surfar på en jämförelsewebbplats bör man komma ihåg att det billigaste elavtalet inte nödvändigtvis är det bästa alternativet – det kan löna sig att köpa grön el från ett pålitligt elbolag som säljer grön el till konkurrenskraftiga priser och har bevisligen nöjda kunder.

Skaffa grön el förmånligt åt företaget.

Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer