Ekohotellet valde förnybar fjärrvärme: “Klimatgarantin utgör ett utmärkt komplement till våra företagskunder”

Hotellet GreenStar i Vasa har som mål att minimera sina utsläpp. Därför var grön fjärrvärme ett naturligt val som uppvärmningsmetod för det nya hotellet. Vasa Elektriskas nya tillvalstjänst Klimatgaranti säkerställer att värmen har producerats helt med förnybara energikällor.

Ett mer miljövänligt och bekvämt inkvarteringsalternativ för turister – det är mål nummer ett för ekohotellet GreenStar som öppnades i Vasa vid årsskiftet. I sin strävan att minska utsläpp har hotellet valt att till exempel använda enbart förnybar energi. Uppvärmningen är ofta den största utsläppskällan i hotell. “Därför är det viktigt att använda grön energi särskilt vid uppvärmning”, säger Kristian Ikonen, verkställande direktör för GreenStar Hotels-kedjan.

Medan det nya hotellet ännu låg på ritbordet, visade det sig att fjärrvärme skulle vara den bästa uppvärmningslösningen på hotelltomten.

Ikonen kontaktade Vasa Elektriska, som säljer fjärrvärme i Vasatrakten. Han ville veta mera om bland annat ursprungscertifikat och fjärrvärmens utsläppskällor. Ikonen ville också veta om de kunde erbjuda fjärrvärme med nollutsläpp. Vasa Elektriskas företagstjänst svarade genast.

“Jag fick veta att de höll på att utveckla en grön fjärrvärmeprodukt som skulle lanseras ungefär samtidigt som hotellet skulle öppnas. Jag gjorde en förhandsbokning omedelbart!”

Miljövänliga GreenStar-hotell finns i Vasa, Joensuu, Jyväskylä och Lahtis. “Vi är glada att få vara det första företaget som blev en Vasa Elektriskas Klimatgaranti-kund. Att ansluta hotellet till fjärrvärmenätet var lätt, och vi har varit väldigt nöjda med Vasa Elektriskas vänliga, sakkunniga och snabba service”, säger Kristian Ikonen, hotellkedjans verkställande direktör.

Ansvarsfulla val är avgörande – intresset för Klimatgarantin och förnybar fjärrvärme växer

I dagens samhälle är ansvarsfullhet och ansvarsfulla val faktorer som bidrar till företagets affärsmässiga framgång och överlevnad. Företag som driver sin affärsverksamhet på ett hållbart och öppet sätt, från både klimat- och människoperspektiv, kommer att lyckas.

Ansvar spelar en nyckelroll också i beslutsfattandet. Många konsumenter och samarbetspartner väljer helst ett företag som har förbundit sig till hållbar utveckling och miljövård. Därför har Vasa Elektriskas Klimatgaranti-tillvalstjänst, som lanserades i början av 2020, väckt stort intresse ända från starten. Det är en av lösningarna som bidrar till renare fjärrvärme.

“Fjärrvärmen är under ständig utveckling. Vårt mål för framtiden är att skapa en helt koldioxidfri uppvärmningslösning. Med sitt val av fjärrvärmeprodukt kan företag verkligen påverka sina utsläpp och gå mot mer hållbara val”, säger Johan Eriksson, kundchef hos Vasa Elektriska.

Den efterfrågade Klimatgaranti-tillvalstjänsten garanterar att fjärrvärmen produceras enbart med förnybara källor. Vi har gjort det så enkelt som möjligt för företag att ta Klimatgarantin i bruk. Beställ tillvalstjänsten via telefon eller e-post.

Med sitt val av fjärrvärmeprodukt kan företag verkligen påverka sina utsläpp och gå mot mer hållbara val”, säger Johan Eriksson, kontochef för Vasa Elektriska.

Fråga mer om Vasa Elektriskas Klimatgaranti

Priset på förnybar och grön fjärrvärme: “Företagets uppvärmningskostnader ökade enbart med några procent”

Vasa Elektriskas Klimatgaranti-tillvalstjänst medför inga stora extra kostnader för företag: fjärrvärmens energipris stiger endast med 1,24 euro per megawattimme. Grundavgiften för fjärrvärme är densamma. “För industriella fastigheter innebär det att värmekostnaderna ökar med enbart två procent”, påpekar kundchef Eriksson.

För GreenStar Hotels-kedjan var de extra kostnaderna inget hinder för att välja grön fjärrvärme.

Förutom att satsa på förnybar energi kompenserar GreenStar-hotellen för de utsläpp de orsakar med den finska CO₂Esto-tjänsten. Tjänsten låter företag köpa utsläppstillstånd från EU:s utsläppshandel och därigenom kompensera för sina egna utsläpp på utsläppsmarknaden.

Miljövänlighet är alltså aldrig gratis. “Det är miljövänligare att orsaka mindre utsläpp, och då har man också mindre att kompensera för”, motiverar Kristian Ikonen.

Kristian Ikonen, verkställande direktör för GreenStar Hotels-kedjan, är nöjd med Vasa Elektriskas Klimatgaranti-tillvalstjänst. ”Jag rekommenderar tjänsten till alla företag. När ert företag orsakar mindre utsläpp, kostar det mindre att kompensera för dem”, säger han.

Gröna och miljövänliga val är bra försäljningsargument

Uppvärmning med förnybara energikällor är inte den enda miljöinsatsen i GreenStar-hotellen. Hotelltaken har utrustats med solpaneler som producerar 10–15 procent av hotellets elförbrukning.

Dessutom är företaget med i olika internationella miljöprogram, som Unescos internationella MAB-program och ENO-nätskolan, som har hjälpt skolbarn runt om i värden att plantera mer än 100 miljoner träd. “Vi har sponsrat trädplantor flera gånger”, berättar Ikonen.

Respekt för naturen har varit kärnan i företagets tänkesätt sedan det första hotellet öppnades i Joensuu år 2008. På den tiden var miljövänlighet inte något som var särskilt attraktivt för kunderna. Nu har ekologisk hållbarhet blivit en trend, och Ikonen ser miljövänlighet som ett säljargument och ett sätt för ekohotell att skilja sig från andra hotell.

Han betonar dock att GreenStar-hotellen är vanliga hotell som vem som helst trivs i, oavsett vilka ekologiska värden de har. “När man bor på ett GreenStar-hotell gör man samtidigt en miljöinsats.”

Företag som gör det lätt för sina kunder och samarbetsparter att göra hållbara val kommer att klara sig också i framtiden. Är du och ditt företag ett av dem?

Varför lönar det sig för företagen att välja Vasa Elektriskas Klimatgaranti?

  • Koldioxidavtrycket för företagets uppvärmning är 0 g.
  • Klimatgarantin kan tas i bruk genast. Ingen ny utrustning behövs.
  • Klimatgaranti-tjänstens pris är 1,24 €/MWh. Detta betyder att de nuvarande uppvärmningskostnaderna ökar med endast två procent.
  • Företaget erhåller ett Klimatgaranti-certifikat som verifieras årligen av en extern part. Med certifikatet kan företaget kommunicera om sina ansvarsfulla val till kunderna.

Beställ Klimatgarantin till ditt företag så här:

 

Läs mer

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer