Vaasan kaupungista hiilineutraali datan avulla

Suomessa on rakenteilla yksi maailman ensimmäisistä kaupungin hiilineutraaliksi auttavista ratkaisuista Vaasan kaupungin, Vaasan Sähkön, Wärtsilän ja TietoEVRYn yhteistyönä. Kokeilussa tutkitaan ilmastonmuutosta jarruttavia toimenpiteitä Vaasan kaupungin muodostamassa pilottiympäristössä.

Kaupungeilla on ongelma: hiilidioksidipäästöjä pitäisi leikata paljon ja nopeasti. Päätöksentekoon tarvittava tieto esimerkiksi sairaaloiden, koulujen, liikenteen ja lämmityksen päästöistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä on hajallaan eri toimijoiden järjestelmissä. Erilaisten käytännön tekojen päästövaikutuksia on haastava arvioida etukäteen ja muutosten vaikuttavuuden seuraaminen on hankalaa.

Uusi työkalu mallintaa isojen ja pienien ilmastotekojen vaikutuksen

Ongelmaa ratkoakseen Vaasan kaupunki aloittaa uraauurtavan kokeilun. Kokeilussa ilmiöt, toiminta ja tiedot kaupungin kolmesta suurimmasta päästölähteestä – liikenteestä, lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta – saadaan yhteen näkymään, jossa toimijat voivat tarkastella erilaisten toimenpiteiden vaikutusta päästömääriin. Uuden työkalun avulla voidaan havainnollistaa, mistä ja millä tavalla Vaasan päästöt aiheutuvat ja simuloida ja todentaa yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia. Mikä olisi päästövaikutus, jos vaikkapa koulujen sisälämpötilaa laskettaisiin asteella, tai järjestettäisiin autoton päivä? Kokeilu sisältää ensi vaiheessa noin 30 % kaupungin hiilidioksidipäästöjen lähteistä.

– Projektissa tuotetaan työkalu Vaasan kaupungille päästöjen takana olevien ilmiöiden syvälliseen ymmärtämiseen, valistuneiden toimenpiteiden kohdistamiseen ja niiden seurantaan. Suuremmassa kuvassa tutkitaan ilmiöitä ja kokeillaan käytännön keinoja ilmastonmuutoksen jarruttamiseen kaupunkiympäristössä. Kokeilusta saadaan lyhyellä aikavälillä tuloksia, joiden pohjalta myös muut kaupungit voivat lähteä ratkomaan samoja haasteita, kertoo Fredrik Jansson, johtava asiantuntija, data ja ekosysteemit, TietoEVRY.

– On luonnollista, että tällainen kokeilu avataan juuri Vaasassa, jossa on merkittävä energiateknologian keskittymä ja vahvaa osaamista alueella. Olemme ylpeänä mukana yhteistyössä, jossa tehdään konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tämä kokeilu vahvistaa myös tavoitettamme olla hiilineutraali kaupunki jo 2020-luvun aikana, kertoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Avoin tiedonjako oleellinen osa onnistumista

Yhteistyö toimijoiden välillä on keskeinen osa projektia. Yhtiöt ja kaupunki ovat sitoutuneet avoimeen tiedonjakoon ja avaavat projektia varten perinteisesti omassa käytössään ollutta dataa. Käyttöliittymän lisäksi tärkeä osa projektia on yhteistyömallin rakentaminen eri osapuolten kesken.

– Tämä yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, miten me Vaasassa voimme yhdistää energia-alan osaamisemme ja saada aikaan ratkaisuja, jotka ovat innovatiivisia ja hyödyllisiä globaalilla tasolla. Meille tämä ainutlaatuinen projekti on jälleen yksi tapa testata uusia malleja ja pienentää hiilidioksidipäästöjä, kertoo Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Hankkeen juuret ovat peräisin avoimesta yhteistyöstä Committed-yhteisön ja Vaasan paikallisten toimijoiden välillä

­­– Wärtsilä ja TietoEvry ovat Commited-yhteisön perustajajäseniä ja on hienoa, että saamme näin pian verkoston perustamisesta konkreettisen työkalun ideatasolta toteutukseen. Tämä on myös erinomainen esimerkki toimintamallista, jollaista muodostamme Vaasan Vaskiluotoon rakentuvan Smart Technology Hubin partnerikampuksen yhteyteen. Tulevaisuuden yhteistyö tapahtuu nimenomaan ekosysteemeissä, johtaja Matti Rautkivi Wärtsilästä toteaa.