Ett hållbart val.

Vindkraft är ett val för en friskare planet.

Välj vår Vindel

för att vara med och öka vindkraftens andel i Finland.

100 % inhemskt.

Vindkraften är en av de renaste energiformerna.