Vasa Elektriska med och borrar 3 km djupt borrhål i Tammerfors i jakt på geotermisk värme

Vasa Elektriska undersöker i samarbete med 14 andra energibolag borrning av geotermisk värme med hjälp av vattenhammare och endast ett borrhål. Först görs ett borrhål på tre kilometers djup i Tammerfors.

Arbetsgruppen som består av 15 energibolag undersöker i ett samprojekt vilka kriterier som ska fyllas för att geovärme ur ekonomisk och teknisk synvinkel skulle kunna vara en av fjärrvärmens produktionsmetoder. Enligt gjorda beräkningar är det tillräckligt varmt på cirka sju kilometers djup för att lösningen ska bli en betydande ny produktionsmetod inom fjärrvärme. Den geotermiska värmen är både utsläppsfri och förnybar.

– Geotermisk värme har absolut intressant potential, kommenterar Vasa Elektriskas fjärrvärmedirektör Markus Tuomala försöket. En centraliserad lösning av betydande storlek kan erbjuda gemensam nytta. Att utreda och bygga sådana lösningar passar fjärrvärmens roll i samhället mycket bra. Geovärme kunde mycket väl vara en källa till fjärrvärme också här i Vasa.

Geovärme kan vara intressant också ur fjärrvärmeförbrukarens synvinkel. En utsläppsfri och förnybar produktion kunde utgöra en grund för en ursprungsgaranterad produkt, i stil med Vasa Elektriskas Klimatgaranti.

Ett borrhål ger färre miljöeffekter

Att borra endast ett borrhål ger färre effekter på miljön. Samprojektet mellan energibolagen testar inledningsvis vattenhammartekniken i Tammerfors. Projektet leds av Tampereen Sähkölaitos.

Läs mer om projektet (på finska): kaupunkilämpö.fi