Vaasan Sähkö mukana poraamassa lämpökaivoa 3 km syvyyteen Tampereella

Vaasan Sähkö osallistuu 14 muun energiayhtiön kanssa tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään geolämmön poraamista vesivasaratekniikalla ja yhden kaivon periaatteella. Aluksi porataan kolme kilometriä syvä geolämpökaivo Tampereella.

15 energiayhtiön muodostama Kaupunkilämpö-konsortio tutkii hankkeessa sitä, millä edellytyksin geolämpö voitaisiin toteuttaa yhtenä kaukolämmön tuotantomuotona taloudellisesta ja teknisestä näkökulmasta. Laskelmien mukaan noin seitsemän kilometrin syvyydessä on riittävän lämmintä, jotta geolämmöstä saadaan merkittävä uusi kaukolämmön lähde. Geolämpö on päästötöntä ja uusiutuvaa.

– Geolämmössä on mielenkiintoista potentiaalia, kommentoi kokeilua Vaasan Sähkön kaukolämpöjohtaja Markus Tuomala. Keskitetty ja suuren mittakaavan ratkaisu voi tarjota yhteisiä hyötyjä, minkä selvittäminen ja rakentaminen sopii hyvin kaukolämmön rooliin yhteiskunnassa. Geolämpö sopisi hyvin myös Vaasaan yhtenä tuotantomuotona.

Geolämpö saattaisi kiinnostaa kaukolämpökuluttajiakin. Päästötön ja uusiutuva tuote voisi olla tarjolla esimerkiksi yhtenä alkuperätakuun lämpötuotteena. Tällä hetkellä tarjolla on kaukolämmössä Vaasan Sähkön Ilmastotakuu.

Yksi kaivo vähentää ympäristövaikutuksia

Tutkimushankkeessa kokeillaan yhden kaivon toimintamallia, jonka vahvuus on ympäristövaikutusten vähäisyys. Energiayhtiöiden muodostama Kaupunkilämpö-konsortio testaa Tampereella vesivasaratekniikkaa. Hanketta vetää Tampereen Sähkölaitos.

Lue lisää hankkeesta: kaupunkilämpö.fi