Vasa Elektriska bland de första som medverkar i Wärtsiläs Smart Partner Campus

Wärtsilä har valt sina första samarbetspartners i sitt så kallade Smart Partner Campus som byggs upp i Vasa. Vasa Elektriska är en av dessa. Enligt Wärtsiläs meddelande är de övriga bolagen som tagits med genast från starten Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd och Vasa universitet.

– De partners som är med ända från starten är sådana som kan binda sig till att skapa en ny verksamhetsmodell och en så kallad playbook, berättar teknologidirektör Hannu Mäntymaa från Wärtsilä.

I valet tog bolaget i beaktande bland annat att de medverkande representerar såväl globala företag som lokala aktörer, något som var en utgångspunkt för starten. Vasa Elektriska är en viktigt partner speciellt när det gäller utveckling av nya energilösningar.

– Vi ser stor potential i att utveckla ett starkt samarbete med innovativa företag och högskolor, konstaterar verkställande direktör Stefan Damlin från Vasa Elektriska. Ett sådant här samarbete ger oss nya möjligheter att stärka vår verksamhet och vi ser fram emot att tillsammans utveckla, pilottesta och ta i bruk nya lösningar inom t.ex. digitalisering, energilagring, förnybar energi och enastående kundupplevelse.