Stormen Liisa har orsakat elavbrott

(uppdaterad 19.11 kl. 20) All fast bosättning har fått elen tillbaka. För tillfället är 2 kunder utan elektricitet i Töjby och de återstående felen repareras under fredagens lopp.

(uppdaterad 19.11 kl. 16.35) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 235. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp.

(publicerad 19.11 kl. 14) Den kraftiga vinden har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott från torsdag förmiddag. Som mest har 581 av Vasa Elnäts kunder varit utan elektricitet. Antalet strömlösa kunder är för tillfället 436. Felreparationer i elnätet pågår.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710 eller gör din felanmälan med Vasa Elektriska-appen. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.