Samarbete med VAMK: solpaneler på taket och 10 laddplatser för elbilar på campus

Ännu i höst kan man ladda elbilen vid Vasa yrkeshögskola. Att låta installera laddplatser är en synlig del av VAMK:s arbete med hållbar utveckling och miljöansvar. Vasa Elektriska levererar förutom laddplatserna ett solelsystem bestående av 330 solpaneler.

Anskaffning av laddplatser som kan dra nytta av solenergi är en del av VAMK:s program för hållbar utveckling och miljöansvar, där ett mål är att stöda hållbara val i personalens och studerandenas vardag.

– Enligt programmet vill vi möjliggöra utsläppssnål rörlighet, vilket installationen av laddplatserna stöder på ett ypperligt sätt. Laddplatserna är en efterlängtad service för VAMK:s studerande, personal och andra intressegrupper, berättar rektor och verkställande direktör vid yrkeshögskolan Kati Komulainen.

Solelsystemet och laddarna levereras av Vasa Elektriska. Installationen görs av Solnet ja Comsel System. Solpanelerna ger cirka 105 000 kilowattimmar (kWh) el per år, vilket motsvarar elförbrukningen i 5 – 6 eluppvärmda egnahemshus.

– Som energibolag är det viktigt för oss att stöda produktion av ren energi samt samhällets elektrifiering. VAMK:s lösning är ett fint exempel på hur dessa två synvinklar går ihop, konstaterar produktchef Jari Hovila från Vasa Elektriskas energitjänster.

Läs VAMK:s pressmeddelande