Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf.
Sammanställningen i bilagan innehåller uppdateringar av nedannämnda avtalsvillkor. Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019.

• Anslutningsvillkor
• Nättjänstvillkor
• Elleveransvillkor

Definieringen av formuleringen och terminologin i alla avtalsvillkor överensstämmer nu bättre med övriga villkor samt elmarknadslagen.

Ändrade lagparagrafer har uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer har ersatts med allmänna hänvisningar till lagstiftningen.

Ändringar i avtalsvillkoren