Fingrids lättnad i stamnätsavgifter överförs i sin helhet till Vasa Elnäts kunder

Stamnätsbolaget Fingrid meddelade i fjol om en lättnad i stamnätsavgifterna. I praktiken betyder det att elnätsbolagen, såsom Vasa Elnät, under en bestämd tid inte behöver betala stamnätsavgifter till Fingrid. Varje enskilt elnätsbolag bestämmer själv om vad det gör med de temporära inbesparingarna.

Vasa Elnät bestämde att för sin egen del överföra lättnaderna direkt och i sin helhet på kundpriset. Med andra ord ser alla kunder i distributionsområdet på sin faktura en rad försedd med ett minustecken. Hur mycket lättnaden påverkar en enskild kunds faktura beror i stor grad på kundens förbrukning – därför varierar också summan på raden ifråga på olika fakturor. I medeltal påverkar lättnaden kundernas nättjänstavgifter med cirka 10 %.

Fingrid har beslutat att lättnaden ska gälla max sex månader år 2023. Dessutom drog bolaget bort avgifterna i december 2022.

Använder du Vasa Elektriska-appen för att följa din förbrukning? Observera att lättnaden inte syns i de prisuppgifter som anges i samband med förbrukningsdata. Däremot kan du kontrollera effekten för din del på fakturan som du också hittar i appen.