EPV Energi köpte Seinäjoki kraftverk av Vaskiluodon Voima

EPV Energi Ab och Pohjolan Voima Oyj har 1.3.2018 kommit överens om två överlåtelser av verksamhet genom vilka Vaskiluodon Voima Oy, där vartdera företaget äger hälften, säljer kraftverksverksamheten i Seinäjoki samt bolagets markegendom till EPV Energi. Genom överlåtelsen förtydligas ägandet av kraftverket i Seinäjoki och ägandet övergår i sin helhet till EPV Energi och dess österbottniska ägare.

Kraftverksverksamheten i Seinäjoki övergår till Seinäjoen Voima Oy och markegendomen till EPV Bioturve Oy. Seinäjoen Voima och EPV Bioturve är båda helägda dotterbolag till EPV Energi. I samband med överlåtelsen överförs också personalen vid kraftverket i Seinäjoki till de bolag som fortsätter verksamheten.

Överlåtelsen av verksamheten påverkar inte Vaskiluodon Voimas kraftverk i Vasa, utan det ägs även i fortsättningen till lika delar av EPV Energi och Pohjolan Voima. Trots överlåtelsen av verksamheten fortsätter även det operativa samarbetet vid kraftverken i Seinäjoki och Vasa så som hittills.