EPV Energia osti Seinäjoen voimalaitoksen Vaskiluodon Voimalta

EPV Energia Oy ja Pohjolan Voima Oyj ovat 1.3.2018 sopineet kahdesta liiketoimintakaupasta, jossa yhtiöiden puoliksi omistama Vaskiluodon Voima Oy myy Seinäjoen voimalaitostoiminnot ja yhtiön maaomaisuuden EPV Energialle. Liiketoimintakaupalla Seinäjoen voimalaitoksen omistus selkiytyy ja siirtyy kokonaisuudessaan EPV Energialle ja sen pohjalaisille omistajille.

Seinäjoen voimalaitostoiminta siirtyy Seinäjoen Voima Oy:lle ja maaomaisuus EPV Bioturve Oy:lle. Seinäjoen Voima ja EPV Bioturve ovat molemmat EPV Energian kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Myös Seinäjoen voimalaitoksen henkilöstö siirtyy kaupan mukana liiketoimintaa jatkaville yhtiöille.

Vaskiluodon Voiman Vaasan voimalaitokseen liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta eli sen omistavat jatkossakin EPV Energia ja Pohjolan Voima yhdessä tasaosuuksin. Liiketoimintakaupasta huolimatta myös operatiivinen yhteistyö Seinäjoen ja Vaasan voimalaitoksilla jatkuu kuten tähänkin saakka.