14 miljoner i stöd till vätgaslösning inom produktion och lagring av el

En lösning som planeras i Vasa och som baserar sig på produktion och lagring av el med hjälp av förnybar vätgas tog ett stort steg framåt när arbets- och näringsministeriet i december beviljade projektet ett investeringsstöd på 14 miljoner euro.

Vasa Elektriska, EPV Energi och Wärtsilä har som målsättning att bygga ett Power-to-X-to-Power-system, som möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnar lösningen upp en möjlighet att testa ett energiproduktionskoncept baserat på vätgas och som lämpar sig för den globala marknaden.

– Det här är till storleken ett unikt utvecklingsprojekt där vi planerar att producera vätgas av förnybar energi och lagra vätgasen för att senare använda den som bränsle i elproduktionen, berättar Vasa Elektriskas utvecklingsdirektör Hans-Alexander Öst.

– Lösningen kunde till exempel betyda att vi när efterfrågan på el är låg använder förnybar energi till att göra vätgas, och när efterfrågan ökar använder vätgasen i en gasmotor till att producera el. Det här är ett sätt att tillföra flexibilitet i elmarknaden.

Investeringsbeslutet fattas på våren 2022 och lösningen ska enligt planen färdigställas år 2024.

Läs EPV Energis meddelande i sin helhet (på finska).