Sähkön tuotannon ja varastoinnin vetyratkaisulle 14 miljoonan tuki

Vaasaan suunnitteilla oleva uusiutuvan vedyn tuotantoon perustuva sähkön varastointi- ja tuotantoratkaisu sai sysäyksen eteenpäin, kun työ- ja elinkeinoministeriö joulukuussa myönsi hankkeelle reilun 14 miljoonan euron investointituen.

Vaasan Sähkön, EPV Energian ja Wärtsilän tavoitteena on rakentaa Power-to-X-to-Power -järjestelmä, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. Samalla aukeaa mahdollisuus pilotoida globaaleille vientimarkkinoille soveltuva, vetyä hyödyntävä energiantuotantoratkaisu.

– Tässä kokoluokaltaan ainutlaatuisessa kehityshankkeessa on tarkoitus tuottaa uusiutuvasta energiasta vetyä, joka varastoidaan ja käytetään myöhemmin polttoaineena sähköntuotannossa, kertoo Vaasan Sähkön kehitysjohtaja Hans-Alexander Öst.

– Ratkaisu mahdollistaisi esimerkiksi alhaisen sähkön kysynnän aikana uusiutuvan sähkön käyttämisen vedyn tuotantoon ja sähkön kysynnän noustessa vedyn käyttämisen vetymoottorissa sähkön tuotantoon. Tämä tuo kaivattua joustoa sähkömarkkinoille.

Investointipäätös on määrä tehdä kevään 2022 aikana ja hankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2024.

Lue EPV Energian tiedote kokonaisuudessan.