Information för elkunder

Som elanvändare har du enligt elmarknadslagen rätt att få information om bland annat hur du kan jämföra elavtal, var du får energirådgivning, hur du förbrukar el i jämförelse med liknande förbrukningsplatser samt hur du ska gå till väga om vi inte kommer överens i avtalsfrågor. Vi har samlat information om allt detta på den här sidan.

Byt pappersfakturan till ett elektroniskt betalningssätt

Vi rekommenderar att alla våra kunder tar ibruk ett elektroniskt betalningssätt. Som konsument kan du välja bland ett flertal olika alternativ. Läs mer och välj det som passar dig bäst!

Energirådgivning till konsumenter

Behöver du hjälp med hur du kan minska på din elförbrukning och spara pengar? Vi har samlat ett antal artiklar om saken här på vår webbplats. I Finland kan konsumenter också få energirådgivning som erbjuds på landskapsnivå. Läs mer om det på Motivas webbplats och hitta din egen regionala energirådgivare.

Följ din förbrukning

Det är mycket behändigt att följa sin energiförbrukning i vår mobilapp. Om du hellre vill behandla dina förbrukninsdata i t.ex. Excel, rekommenderar vi att du loggar in i vår webbtjänst. Du kan också ladda ner dina förbrukningsdata från den riksomfattande Datahub-tjänsten.

Jämför din förbrukning med liknande förbrukningsplatser

Den riksomfattande Datahub-tjänsten kommer att erbjuda en möjlighet att jämföra sin egen förbrukning med andra liknande förbrukningsplatser. Du kan också på vår webbplats läsa om hur förbrukningen ser ut i olika typer av bostäder, och om hur du kan påverka din egen förbrukning.

Elförbrukningen i ett egnahemshus
Elförbrukningen i ett radhus
Elförbrukningen i ett höghus
Elförbrukningen i sommarstugor

Att konkurransutsätta elavtalet

Det finns olika typer av elavtal på marknaden, och därför är det viktigt att man hittar ett avtal som passar ens egen livssituation. Det är värt att kolla runt och jämföra elavtal t.ex. när man flyttar till en ny adress eller när ett tidsbestämt avtal löper ut. Då kan det vara värt att besöka olika elförsäljares hemsidor eller använda sig av en tjänst som jämför olika avtal. Energimyndigheten upprätthåller en opartisk sådan på adressen sahkonhinta.fi. Läs mer om att konkurrensutsätta elavtalet.

Meningsskilaktigheter i avtalsfrågor

Vi strävar alltid efter att kunna lösa eventuella tvister genom diskussion. Om vi inte lyckas lösa en meningsskiljaktighet rörande avtal, kan du som konsument hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen.