Elavtal till egnahemshus

Beställ här ett elavtal på några minuter vart som helst i Fastlandsfinland. Som vår kund hålls ditt egnahemshus elräkning måttlig, eftersom våra priser är förmånligare än genomsnittet.

Välj nedan ett elavtal som passar dig och ditt hem. Prisen på alla våra avtal är lägre än den genomsnittliga prisnivån i Finland.

Vindel och Klimatel är våra utsläppsfria elavtal. När du väljer någondera gör du gott för miljön. Även Basel är ett bra val – den är producerad med främst klimatvänliga produktionssätt. I vårt utbud finns också Börsel.

Bli vår kund om du värdesätter ett rimligt pris och gröna värden, men också till exempel pålitlighet och en vänlig kundtjänst.

5 skäl att välja Vasa Elektriska

 • Lämpliga priser till egnahemshus. All el vi säljer är förmånligare än medeltalet. Särskilt om ditt hem är eluppvärmt och förbrukningen är hög, drar du nytta av ett rimligt elpris.
 • Nöjda kunder. Vi har redan många gånger i rad varit på topp i EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning för energibranschen
 • Klimatvänligt energibolag. Vi är en av Finlands största producenter av vindel. Vi investerar kontinuerligt i förnybar energi.
 • Kundförmåner. Bli vår kund och njut av våra omväxlande kundförmåner samt av vår inspirerande kundtidning.
 • Tilläggstjänster. Följ med din förbrukning och din räkning i mobilappen och Onlinetjänsten. Från oss får du också elbilsladdare och solpaneler – vi har alla elbranschens moderna produkter och tjänster under ett och samma tak.

Du som bor i egnahemshus – dra nytta av vår mobilapp!

Våra kunder får tillgång till en mobilapplikation samt en Onlinetjänst som fungerar i webbläsaren, där den egna elförbrukningen är lätt att följa. Det är till nytta särskilt om ditt hem förbrukar mycket el till exempel på grund av eluppvärmning. I appen:

 • ser du hur stor elenergiräkning du kan förvänta dig
 • ser du med upp till en timmes noggrannhet hur dina val, såsom att minska på värmen eller bastubadandet, inverkar på elkonsumtionen. När du ser effekten konkret sporrar det till vettigare elanvändning och du sparar pengar.
 • kan du jämföra din förbrukning till exempel med förbrukningen året eller mpnaderna innan. Mycket intressant för till exempel dem som har elvärme att se hur vädret påverkar elräkningen.
 • kan du markera inköp av nya elapparater och följa hur till exempel ett byte av gammal frys till ny inverkar på elförbrukningen.

Läs mer om applikationen och Online-tjänsten

Så här väljer du det bästa avtalet för dig

Nedan berättar vi mer om våra elavtal och hjälper dig att välja en lämplig produkt till just ditt hem.

Alla våra avtal tar miljön i beaktande – Vindel och Klimatel är grönast.

All vår el produceras till största del klimatvänligt. Ifall du vill till 100 % ha klimatvänligt producerat el, väljer du antingen förnybar Vindel eller utsläppsfri Klimatel.

 • Vindel produceras i våra egna vindkraftsparker i Finland. Genom att välja produkten uppmuntrar du oss att investera i vindkraft även i framtiden, och du gör samtidigt en långsiktig klimatgärning.
 • Klimatel produceras med vår egen vindkraft och med kärnkraft utan utsläpp.
 • Basel produceras till största del grönt, med vindkraft och kärnkraft.

Fortlöpande eller tidsbundet avtal?

Elen kan beställas antingen för en viss tid eller tillsvidare. Avtalens prissättning skiljer sig från varandra, men i det långa loppet blir de oftast lika förmånliga. Läs mera om ämnet här.

Ett fortlöpande avtal som är i kraft tillsvidare är ett bra alternativ när du inte vill förbinda dig till en viss tid eller när du vill ha en långsiktigt lösning för ditt elbehov. Du kan vid behov säga upp avtalet med en uppsägningstid på 14 dygn. Priset på elen kan öka eller minska för att den följer elens marknadspris. Vi meddelar dig om förändringar i god tid i förväg.

 • Vindel och Basel är fortlöpande elavtal.

Ett tidsbundet elavtal passar dig som vill slå fast elpriset för hela avtalsperioden. Elprisets fluktuationer på marknaden inverkar inte på ditt elpris. Elavtalet är i kraft ända till avtalsperiodens slut, med undantag om du flyttar, då kan det sägas upp redan tidigare.

 • Klimatel är vårt tidsbundna elavtal.

Så tecknar du ett elavtal snabbt

Du kan teckna ett elavtal till ett egnahemshus på webben 24/7 – det tar bara ett par minuter och är jättelätt!

Logga in på tjänsten med dina nätbankskoder. Du fyller i grunduppgifter som ditt namn och adressen dit du beställer elavtalet. Du blir också ombedd att välja mätningssätt till förbrukningsplatsen. Läs mer om att välja mätningssätt här.

Gör ett avtal i god tid när du ska flytta, gärna två veckor innan. På så sätt hinner vi säkert koppla på elen till önskat datum. För snabbkopplingar kan det lokala elnätsbolaget debitera en snabbkopplingsavgift.

Ifall du har bråttom att få elen påkopplad, ring då till vår kundtjänst så hjälper vi dig att få på elen i det nya hemmet.

 • Ring oss på 06 324 5750.

Läs mer: Elavtal genast i kraft

Vad består en elräkningen av för ett egnahemshus?

Slutsumman på din elräkning består av priset på elen, överföringen av elen samt av el- och mervärdesskatt.

Ifall du bor inom Vasa Elnäts område betalar du alla tre delarna med en och samma räkning. Ifall du bor annanstans i Finland, fakturerar vi dig elpriset, det vill säga energipriset (cent/kWh) och grundavgiften (euro/mån.). Det lokala nätbolaget fakturerar överföringsavgiften av dig. Det inverkar inte på elräkningens slutsumma: du kan utan bekymmer beställa el av oss var du än bor i Finland.

Beställ ett elavtal till egnahemshuset!

Tips för en mindre elräkning

 • Beställ el från oss till ett lägre pris än genomsnittet.
 • Konkurrensutsätt ditt elavtal alltid när du flyttar, när ditt tidsbundna avtal tar slut eller annars bara med ett par års mellanrum. Så försäkrar du dig om att du betalar ett rimligt pris för elen.
 • Minska på elvärmen i hemmet med en grad, så får du ner elräkningen med 5 procent. Boendebekvämligheten lider inte av en liten sänkning i rumstemperaturen.
 • Värm förbrukningsvattnet till 55 grader istället för 80 grader så minskar du på elförbrukningen med 30 procent.
 • Bada bastu effektivt: Värm upp basutuugnen till en energieffektiv temperatur på 70–80 grader. Stäng av bastun när du badat färdigt. Bastun torkar i eftervärmen.

Läs fler spartips och få information om elförbrukning i egnahemshus här.

Vanliga frågor