Elavtal för stugan

Teckna ett elavtal för stugan enkelt online. När du vill göra gott för naturen, beställ ett nollutsläppselavtal till stugan, som t.ex. vår 100 % kolfria Vindel.

Välj bland alternativen nedan det elavtal du föredrar för din stuga. Och varför inte samtidigt förnya elavtalet till ditt hem? På så sätt sköter du dina elärenden i framtiden smidigt med en enda part. Som kund hos oss sköter du dina elärenden lätt och enkelt i vår mobilapplikation eller Onlinetjänst.

Fem skäl att välja Vasa Elektriska

 • Ett elbolag som är billigare än andra bolag i genomsnitt. Våra priser är förmånligare än den genomsnittliga prisnivån i Finland.
 • Nöjda kunder. Enligt EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning inom energisektorn har vi mycket nöjda kunder från år till år.
 • Gröna värden. Vi producerar el i våra egna vindkraftsparker och investerar ständigt i förnybar energi. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala under 2020-talet.
 • Mångsidiga kundförmåner. Våra kunder får en inspirerande kundtidning hemburen och får även annan nytta av våra kundförmåner.
 • Tilläggstjänster. Det är enkelt att följa med den egna elförbrukningen och elfaktureringen i vår mobilapp eller Onlinetjänst. Hos oss får du solpaneler och en laddningstation till din elbil antingen hem eller till stugan.

Så här väljer du rätt elavtal till stugan

Hur väljer du rätt elavtal till stugan bland alternativen? Läs våra råd nedan.

Så väljer du ett elavtal till ett lämpligt pris

Elpriset består av en energiavgift som betalas enligt förbrukning (cent/kWh) och en grundavgift som betalas månadsvis (euro/månad). Hur mycket el du förbrukar på stugan påverkar vilken del av elpriset du bör vara mer uppmärksam på.

 • Om stugan förbrukar lite el, välj ett elavtal med låg grundavgift: mindre än fem euro i månaden. Om du vistas på stugan endast om sommaren, och elen huvudsakligen förbrukas av kyl, frys, kaffebryggare och tv, är elförbrukningen låg.
 • Om elförbrukningen i stugan är hög, var mer uppmärksam på energipriset. Elförbrukningen är ofta hög i fritidshus och i exklusiva fritidshus, där man vistas nästan året runt.

I vårt sortiment hittar du ett elavtal till stugan till ett lämpligt pris.

Alla våra avtal beaktar miljön – Vindel och Klimatel är grönast.

Vill du ta hand om naturen och hålla ditt klimatutsläpp under kontroll, beställ då el till ditt fritidshus av oss. Vi utvecklar hela tiden vår produktion för att bli mer miljövänliga och vi strävar efter fullständig koldioxidneutralitet före utgången av 2020-talet.

 • Vindel är förnybar energi som produceras i våra egna produktionsanläggningar i Finland. Att välja vindel är en långsiktig miljöhandling, eftersom det uppmuntrar oss att fortsätta investera i nya vindkraftsparker.
 • Klimatel produceras med förnybara källor och kärnkraft.
 • Basel produceras med flera olika produktionsformer.

Välj mellan tidsbundet och tillsvidare giltigt elavtal

Det tillsvidare gällande avtalet gäller tills du säger upp det. Du behöver alltså inte tänka på elärenden under en lång tid. Å andra sidan är du också fri att ändra dig när du vill. Våra nuvarande avtal är billigare än elavtalen i medeltal. Våra priser följer den allmänna utvecklingen av elpriserna. Vi meddelar dig skriftligen och i god tid om eventuella prisändringar.

Om du vill slå fast priset på din el ska du välja ett tidsbundet elavtal där priset på din el är det samma under hela avtalsperioden, trots förändringar i marknadspriset. Detta gör din elräkning förutsägbar. När avtalstiden går mot sitt slut kommer vi att påminna dig om detta och du kan ingå ett nytt elavtal med oss om du vill. Om du glömmer det, ingen fara! Elen kommer inte att vara avstängd från stugan, eftersom ett avtal som gäller tillsvidare tar vid.

 • Klimatel är vårt tidsbundna elavtal.

Av oss får du el till överallt i hela Fastlandet.

Följ med stugans och bostadens elförbrukning i mobilappen

När du tecknar ett elavtal för både sommarstuga och bostad med oss sköter du dina elärenden smidigt. Du får tillgång till vår mobilapplikation, med vilken du kan följa med elförbrukningen på båda användningsställena och med en gång se vad elräkningarna består av. I applikationen

 • ser du hurudan räkning för din elenergi som är på kommande.
 • får du intressant information om stugans elförbrukning vid exempelvis vintervärmeunderhåll
 • jämför du elförbrukningen med tidigare förbrukning en månad eller ett år sedan
 • antecknar du nya apparatinskaffningar och ser hur till exempel byte av en gammal kyl-frys påverkar din elräkning.

Så tecknar du ett elavtal på webben

Beställ el till stugan direkt här – det är enkelt och tar bara några minuter.

Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder. Vi ber om dina grundläggande uppgifter, som till exempel adressen elavtalet görs till. Vi behöver också information om mätningssättet för fastigheten. Läs mer om att välja mätningssätt här.

Det lönar sig att teckna ett elavtal två veckor innan du behöver el. Fick du bråttom och behöver elavtal genast – kanske du skaffat dig en fritidsbostad och kommit ihåg elen först när du är på väg till stugan för första gången – ring oss. Vi hjälper dig att koppla på elen så snabbt som möjligt.

 • Ring 06 324 5750!

Observera att ditt lokala elbolag kan debitera dig för en snabbkoppling.

Elräkningen för stugan – så här bildas den

Elräkningen för ett fritidshus består av el, det vill säga energipriset (cent/kWh) och en grundavgift (euro/mån), överföringsavgift, moms och elskatt.

Om elförbrukningen är liten betonas överföringsavgiftens andel i det totala slutbeloppet, eftersom dess storlek är fast och oberoende av din elförbrukning. Det kan till exempel gälla fritidshus där elen främst används om sommaren för att använda TV och kaffebryggaren, och om vintern för underhållsuppvärmning med elelement.

Om din stuga ligger inom Vasa Elnäts distributionsområde betalar du allt med en faktura. Om ditt överföringsbolag är något annat bolag än Vasa Elnät debiterar vi dig endast för den elenergi du använder. Det påverkar inte priset på din el. Du kan få el av oss till ett pris som är billigare än genomsnittspriset i hela Finland.

Beställ el till fritidshuset!

Ofta frågade frågor