Vården är tryggad även vid elavbrott

Patienterna på Vasa centralsjukhus behöver inte oroa sig för elavbrott. Även om hela staden skulle vara mörklagd fortsätter de livsviktiga anordningarna på sjukhuset att fungera.

Utgör elavbrott en risk för patienterna?

Skulle man råka kapa en jordkabel vid till exempel ett vägarbete någonstans i staden kan det hända att det blir elavbrott som även påverkar Vasa centralsjukhus. Det innebär dock ingen risk för patienterna. Elsystemet på sjukhuset är konstruerat så att de kritiska anordningarna, till exempel andningsmaskinerna eller belysningen i operationssalarna, hela tiden har tryggad elförsörjning.

”En kirurg som utför en operation under ett elavbrott märker avbrottet först efteråt i fikarummet där kaffet är kallt”, säger Toni Ahola som är eldriftsledare på Vasa centralsjukhus.

Hur är elförsörjningen tryggad?

Vasa centralsjukhus är anslutet till Vasa Elnäts mellanspänningsnät via tre sammankopplingspunkter. Skulle en av punkterna gå sönder fortsätter eltillförseln via de två övriga. Mellanspänningen omvandlas till en spänning på 230 volt i sjukhusets egna transformatorstationer. De är sex stycken och befinner sig i olika byggnader. Varje transformatorstation har två transformatorer. Skulle en av dem få problem fungerar stationen också med den andra.

”En transformator skulle kunna klara nästan hundra eluppvärmda egnahemshus.”

I händelse av ett elavbrott är sjukhusets så kallade normalelnät ur spel. Då kopplar man in reservkraften och det batteridrivna UPS-nätet. UPS står för oavbruten strömförsörjning. Reservkraftaggregaten och reservelnätet startar automatiskt och matar den kritiska medicinska apparaturen med el. Reservelnätet täcker cirka hälften av sjukhusets elnät. Inkopplingen av reservkraft sker inom 15 sekunder efter elavbrottet.

”Innan reservkraften kopplas in håller UPS-nätet eltillförseln i gång för de utrustningar som upprätthåller liv, såsom andningsmaskiner och kardioskop.”

Hur länge räcker reservkraften till?

Sjukhusets reservkraftaggregat drivs med dieselolja. Vi har ett antal oljetankar som normalt räcker till för att hålla aggregaten i gång i 3–4 dygn. Om tankarna vore fulla skulle oljan räcka ännu längre. Vi vill ändå inte lagra mer olja för att den inte ska bli gammal. Vi får påfyllning från sjukhusets leverantör inom ett dygn från beställningen.

”I princip skulle vi kunna köra med reservkraft i flera veckor, månader eller till och med år.”

Energitips

Så här räcker elektriciteten över vintern – 5 tips för att använda el vid rätt tidpunkt

Läs mer
Energitips

5 + 1 sätt att spara på elräkningen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens coolaste mocktail

Läs mer
Hållbarhet

Varma hem med ren värme

Läs mer
På fritiden

Kontorsgrannar i över tjugo år

Läs mer
På fritiden

Båtvänner delar på ansvar

Läs mer
Aktuellt

Innovationer skapar en god cirkel

Läs mer
Hemma

Frälst på växter

Läs mer
Energitips

Förändringar i marknaden skapar ändringar i elavtalen

Läs mer
Hållbarhet

Den hållbara laddaren för elbilar har utvecklats med ekologi som prioritet

Läs mer
Hemma

En guide för dig som bor i egnahemshus – Undvik dyra misstag

Läs mer
Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer