Vården är tryggad även vid elavbrott

Patienterna på Vasa centralsjukhus behöver inte oroa sig för elavbrott. Även om hela staden skulle vara mörklagd fortsätter de livsviktiga anordningarna på sjukhuset att fungera.

Utgör elavbrott en risk för patienterna?

Skulle man råka kapa en jordkabel vid till exempel ett vägarbete någonstans i staden kan det hända att det blir elavbrott som även påverkar Vasa centralsjukhus. Det innebär dock ingen risk för patienterna. Elsystemet på sjukhuset är konstruerat så att de kritiska anordningarna, till exempel andningsmaskinerna eller belysningen i operationssalarna, hela tiden har tryggad elförsörjning.

”En kirurg som utför en operation under ett elavbrott märker avbrottet först efteråt i fikarummet där kaffet är kallt”, säger Toni Ahola som är eldriftsledare på Vasa centralsjukhus.

Hur är elförsörjningen tryggad?

Vasa centralsjukhus är anslutet till Vasa Elnäts mellanspänningsnät via tre sammankopplingspunkter. Skulle en av punkterna gå sönder fortsätter eltillförseln via de två övriga. Mellanspänningen omvandlas till en spänning på 230 volt i sjukhusets egna transformatorstationer. De är sex stycken och befinner sig i olika byggnader. Varje transformatorstation har två transformatorer. Skulle en av dem få problem fungerar stationen också med den andra.

”En transformator skulle kunna klara nästan hundra eluppvärmda egnahemshus.”

I händelse av ett elavbrott är sjukhusets så kallade normalelnät ur spel. Då kopplar man in reservkraften och det batteridrivna UPS-nätet. UPS står för oavbruten strömförsörjning. Reservkraftaggregaten och reservelnätet startar automatiskt och matar den kritiska medicinska apparaturen med el. Reservelnätet täcker cirka hälften av sjukhusets elnät. Inkopplingen av reservkraft sker inom 15 sekunder efter elavbrottet.

”Innan reservkraften kopplas in håller UPS-nätet eltillförseln i gång för de utrustningar som upprätthåller liv, såsom andningsmaskiner och kardioskop.”

Hur länge räcker reservkraften till?

Sjukhusets reservkraftaggregat drivs med dieselolja. Vi har ett antal oljetankar som normalt räcker till för att hålla aggregaten i gång i 3–4 dygn. Om tankarna vore fulla skulle oljan räcka ännu längre. Vi vill ändå inte lagra mer olja för att den inte ska bli gammal. Vi får påfyllning från sjukhusets leverantör inom ett dygn från beställningen.

”I princip skulle vi kunna köra med reservkraft i flera veckor, månader eller till och med år.”

Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer
Aktuellt

Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Läs mer
Hemma

Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

Läs mer