Vad betyder profilkostnad och hur påverkar det elpriset?

El har blivit ett intressant ämne och det är många som vill grundligt reda ut vad elpriset egentligen består av.

I två av våra tidigare artiklar berättade vi om hur elderivaten påverkar elpriset samt vad betyder elens produktionskostnad. Vi rekommenderar att du tar en titt på dessa artiklar innan du dyker in och läser om profilkostnader, alltså den här texten.

När elbolaget definierar elpriser är kundens profilkostnad en sak som måste beaktas i prissättningen. Vasa Elektriskas energichef Mikael Mäkelä berättar nu förenklat om vad som menas med profilkostnad.

“När elpriset definieras för framtida prisperioder är det typiskt att en viss mängd el prisskyddas genom derivathandel. Här beaktar man också kundens förbrukning och förbrukningens timvisa fördelning. Då talar vi om kundens förbrukningsprofil”, berättar Mäkelä.

Om man antar att elbolaget på förhand skulle ha lyckats förutsäga kundens exakta förbrukning på månatlig nivå, alltså att mängden el som prisskyddats skulle motsvara exakt den energimängd kunden förbrukat, skulle elbolaget i varje fall få kostnader av kundens timprofil. Vi återkommer till det här lägre ner i artikeln.

“Det beror på att det givetvis är typiskt för en kunds förbrukning att variera från timme till timme. Prisskydden görs igen i allmänhet med en jämn effekt.”

Allt beror på hur kunden förbrukar i jämförelse med elens börspris, alltså spot-priset. Kundens timprofil orsakar med andra ord elbolaget kostnader då elförbrukningen sker under de timmar när spot-priset är högre än just den månadens genomsnittliga spot-pris.

“Timmen i fråga orsakar elbolaget en extra kostnad när man jämför den med det genomsnittliga priset för prisskyddet.”

Det är typiskt att kunden förbrukar mer än den förutsagda mängden till exempel under en kall vinterdag. När man i dessa fall skaffar el åt kunden rakt från elbörsen är börspriserna oftast höga, eftersom efterfrågan av el just då är så stor.

“Elbolagens risker har ökat mycket under de två senaste åren och därför har profilkostnaderna en betydligt större roll än tidigare, när man talar om elbolagets kostnader och risker. Profilrisker är svåra att förutsäga på förhand och därför är de kostnader, som plötsligt kan bli väldigt höga.”

Vad händer då om kundens förbrukning sker under de timmar när elens spot-pris är lågt?

“När elens spot-pris är lägre än den månadens genomsnittliga spot-pris, minskar det bolagets elanskaffningskostnader i jämförelse med det genomsnittliga priset av prisskydden”, säger Mäkelä.

Räkna din egen profilkostnad!

Du kan räkna din egen profilkostnad så här:

Profil = (A – B)

A = Den timvisa förbrukningen multiplicerat med spot-priset per timme. Addera summorna för en specifik tidsperiod.
B = Den timvisa förbrukningen under samma tidsperiod multiplicerat med spot-prisets medelpris för samma tidsperiod.

 

Aktuellt

Energieffektivitet – vad betyder det och hur kan man förbruka energi på ett så effektivt sätt som möjligt?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Hösten 2023

Läs mer
Hemma

Solkraftverk för egnahemshus – producera el själv

Läs mer
Mat & recept

Sommarens godaste skärgårdspannkaka

Läs mer
Aktuellt

Tillväxt genom hårt arbete

Läs mer
Aktuellt

Ta sommarsemester från mobilen

Läs mer
Aktuellt

Pappa och söner på samma jobb

Läs mer
Aktuellt

Människans bästa vänner

Läs mer
Aktuellt

Finlandsboomen väller över Sverige

Läs mer
På fritiden

Multerapi i Suonenjoki

Läs mer
Iakttagelser

Produktutveckling med kundens behov i fokus

Läs mer
Aktuellt

Nelli, Saku, Johanna och Onni är vårens Vasa Elektriska-stipendiater

Läs mer