Synpunkten: Utveckling med klimatvinkel för våra kunder

Utvecklingsingenjör Heino Järvelä funderar i sin synpunkt över sitt arbete i Vasa Elektriskas utvecklingsenhet. Läs, hur kundernas önskemål, branschens utveckling och klimataspekten förenas i vårt dagliga arbete.

Målet för vårt dagliga arbete är att skapa branschens bästa och mest glädjande kundupplevelse. Den uppnår vi genom att erbjuda våra kunder tjänster som lever upp till och ibland även överträffar förväntningarna. Det hela kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor och kunder, men också med andra företag. Kundernas önskemål, behov och säkerhet styr på många sätt vår verksamhet och omställningen i hela energibranschen. Att samordna alla dessa aspekter är ett av mina fokusområden i vår utvecklingsenhet.

Konsumenternas energival baserar sig ofta på pris. I framtiden avgörs valet allt oftare av ett antal olika faktorer. En del kommer fortfarande att sätta störst värde på det förmånligaste priset, andra på att allt sker enkelt och smidigt. Somliga vill förverkliga sina värderingar, såsom miljöhänsyn eller självförsörjning. Och sedan finns de som vill vara med och skapa sin egen palett av produkter och tjänster. Själv räknar jag mig till den sista gruppen. Jag blir inspirerad av varje möjlighet att göra saker och ting på ett bättre och mer effektivt sätt – både på och utanför jobbet.

För mig är utvecklingsarbetet snarare ett sätt att betrakta världen omkring mig än bara ett jobb.

Energibranschen är inne i en förändring som drivs av digitalisering och datautvinning. Idag har vi en väldig massa information om allt som händer i energisystemet. Hur vi kan utnyttja den datan och använda oss av analytik och artificiell intelligens spelar en stor roll i utvecklingen av våra energisystem. Det hjälper oss att skapa nya tjänster för våra kunder och att samtidigt göra vår egen verksamhet mer effektiv.

I hemmen blir det allt vanligare med ny teknik som ger större boendekomfort och en möjlighet att optimera energiförbrukningen. Samma teknik hjälper oss att skapa balans i energisystemet.

Därmed kan vi tillsammans bekämpa klimatförändringen med lösningar som ger nytta till både kunderna och samhället i stort.

Med önskan om en stämningsfull höst
Heino Järvelä
utvecklingsingenjör, Vasa Elektriska

Bild: Linus Lindholm

Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer
Aktuellt

Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Läs mer
Hemma

Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

Läs mer