Höststormar: östanvinden är värst

Eirik Österåker har arbetat i över 40 år hos Vasa Elektriskas dotterbolag Vasa Elnät, och han om någon är bekant med väder och vind. Vi ställde honom tre frågor om höststormarna.

1 Vilken är den värsta höststormen du minns?

”I november 2001 fällde stormen så många träd på ellinjer att stora delar av Korsholm, Malax och Petalax låg mörklagda. Jag åkte till jobbet klockan tre på morgonen på torsdag och kom hem på lördag. Vi röjde bort träd och reparerade ledningar även i mörkret mitt på natten. Men lyckligtvis tog folk på landet väl hand om oss. De bjöd  oss på kaffe och smörgåsar.

Eftersom telefonerna på Vasa Elnät var överhopade började folk ringa till min hemtelefon. Min hustru var hemma och skrev upp anmälningarna. På det sättet visste jag och grabbarna vart vi skulle därnäst.

När jag kom hem på lördag eftermiddag duschade jag snabbt och tog på mig slips och kostym eftersom vi skulle på teater med arbetskompisarna. Jag sov igenom hela föreställningen trots att hustrun gjorde sitt bästa i att puffa till mig.”

2 Hur har ni förberett er för stormarna i år?

”I sommar togs en andra sjökabel i bruk från kusten till Gerby skärgård. Det är en stor förbättring för Vasaborna. Förr kunde det hända att hela skärgården blev mörklagd om vinden fällde träd på anslutningsplatsen mellan sjökabeln och luftledningen. Nu kan vi trygga elförsörjningen med den andra kabeln. Elavbrotten är överhuvudtaget färre och kortare nu när elnätet har blivit mer automatiserat. Det går snabbare att hitta och reparera felen.”

3 Varför är höststormarna så förödande?

”I Vasa blåser det österifrån vanligen bara på hösten. Då östanvinden är så sällsynt är träden inte vana vid den och faller. Därför förorsakar den de största stormskadorna. Dessutom är jorden ännu inte frusen på hösten och håller därför inte fast rötterna. Om trädet har löven kvar tar vinden tag i dem som i segel. Också vatten och blöt snö ger träden mer vindyta. På hösten höjer vi beredskapen om vindhastigheten är över 15 meter i sekunden. På vintern går gränsen vid 20 meter i sekunden.”

Tips! Förbered dig inför stormen
  • Ha en nödladdare uppladdad och en ficklampa, ljus och brännved till hands.
  • Förse dig med kontanter eftersom bankomater inte fungerar utan el.
  • Anmäl träd som har fallit eller hotar att falla på en ellinje till det lokala elnätsbolaget.

Text: Elina Vironen
Bild: Mikko Lehtimäki

Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Vintern 2023-2024

Läs mer
Aktuellt

Välkommen tillbaka, vinylskivan

Läs mer
Aktuellt

Hållbarhet utvecklas med tiden

Läs mer
Aktuellt

Likvärdighet kräver handlingar

Läs mer
Aktuellt

Säsongens favoritpasta

Läs mer
Aktuellt

Kaninhoppningens budbärare

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet – vad betyder det och hur kan man förbruka energi på ett så effektivt sätt som möjligt?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Hösten 2023

Läs mer
Hemma

Solkraftverk för egnahemshus – producera el själv

Läs mer
Mat & recept

Sommarens godaste skärgårdspannkaka

Läs mer
Aktuellt

Tillväxt genom hårt arbete

Läs mer
Aktuellt

Ta sommarsemester från mobilen

Läs mer