Förebyggande arbete minskar stormskador

Senhöstens stormsäsong är här igen. Här på Vasa Elnät förebygger vi stormskador bland annat genom att gräva ner elkablar i marken. När stormen slår till är samarbetet kolleger emellan det viktigaste.

Hur kan stormskador undvikas och repareras?

Stormar ställer till med problem för elnätet. Kraftiga vindar blåser ner träd på luftledningar med strömavbrott som följd.

Under en riktigt kraftig storm kan det uppstå tusentals störningar i nätet.

Då får vi på Vasa Elnät ta i så att svetten lackar under hjälmarna för att laga felen och återställa eltillförseln så fort som möjligt.

För storstörningar har vi en krisorganisation där varje medarbetare ingår i en av sex stormgrupper.

Till grupperna hör bland annat kundservicegruppen och kopplingsgruppen, som när det är möjligt återställer eltillförseln genom att hantera kopplingslägen. Med undanröjning av nedfallna träd arbetar våra entreprenörer.

”Det blir rejält jäktigt när det stormar, och då är det viktigt att det inte blir kaos. Tack vare krisorganisationen har var och en sin roll i arbetet. Alla hjälps åt ändå. Ingen jobbarkompis lämnas ensam”, säger Petter Södergran som är driftchef på Vasa Elnät.

Elnätets distributionssäkerhet och stormbeständighet förbättras genom att gräva ner elledningar. När ledningarna ligger under jorden skadas de inte av stormvindar.

Vasa Elnät har under de senaste åren investerat 40 procent av sin omsättning i att förbättra distributionssäkerheten. Idag är 46 procent av stamnätet och 72 procent av lågspänningsnätet, som hushållen är anslutna till, redan jordkablat.

”I år gräver vi ner över 200 kilometer elnät.”

Hur ska kunderna agera när det stormar?

Södergran betonar att ett träd som har fallit på en elledning kan vara livsfarligt. Därför ska man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter till det.

Kunderna kan vara med och hjälpa elnätsbolaget att så fort som möjligt reparera stormskadorna genom att anmäla träd som har fallit på elledningar.

Anmälan sker enkelt och smidigt på nätet eller med Vasa Elektriskas mobilapp (under Felsituationer och avbrottsinfo). Anmälan på elektronisk väg är att rekommendera eftersom telefonlinjerna till Vasa Elnäts kundtjänst kan vara överbelastade vid storm: det kan komma in tusen samtal på en dag.

Många uppringare vill veta när elen till deras hem eller sommarstuga återställs. När stormskadorna är stora är det omöjligt att bedöma situationen för ett enskilt hus, säger Södergran.

Han uppmanar kunderna följa meddelandena och störningskartan på Vasa Elnäts webbplats. Kartan uppger var det finns störningar i eldistributionen och hur reparationsarbeten fortskrider.

”Där ser man i stort sett samma uppgifter som kundtjänsten kan informera om.”

Har stormar blivit kraftigare?

Extrema väderfenomen förväntas öka på grund av klimatförändringen.

Södergran har arbetat hos Vasa Elnät sedan 2004 och säger sig ha märkt att stormarna de senaste åren har varit kraftigare än tidigare.

Till exempel stormen Aila från i höstas och Aapeli som härjade i januari 2019 lever kvar i minnet. ”Det tog flera veckor att reparera förödelsen efter Aapeli i skärgården.”

Senhösten är högsäsong för stormar. Södergran hoppas att de hårdaste vindarna i år uteblir. ”Vi har beredskapsplanen klar, och vi försöker att lära oss av tidigare erfarenheter.

Vi är redo för stormarna och vi gör allt vi kan.”

Hållbarhet

Den hållbara laddaren för elbilar har utvecklats med ekologi som prioritet

Läs mer
Hemma

En guide för dig som bor i egnahemshus – Undvik dyra misstag

Läs mer
Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer