Egen solel nu även för boende i husbolag

Nu kan de som bor i ett husbolag producera egen solel och därmed minska sin elräkning. Det är möjligt genom att bilda en energigemenskap, vilket sedan årsskiftet varit ett alternativ för alla oavsett boendeform.

Vad är en energisammanslutning?

En energisammanslutning, eller energigemenskap, är en lagstadgad tjänst som från och med i år blev tillgänglig för alla konsumenter i Finland. När boende i ett husbolag bildar en energigemenskap kan de producera el med gemensamma solceller och använda den i sina bostäder. Hittills har elproduktion för eget bruk bara varit möjligt i egnahemshus.

”Traditionellt har den el som produceras med husbolagets solceller bara kunnat användas på en gemensam förbrukningsplats, vanligtvis för hissar, motorvärmaruttag eller belysning.

Nu kan elen även konsumeras i lägenheterna”, säger Jari Hovila som är kundchef vid Vasa Elektriskas energitjänster.

Att bilda en energigemenskap är enkelt. Det kan man göra på nätet. Sammanslutningen väljer en representant som lämnar in en etableringsanmälan på det lokala elnätsbolagets webbplats.

Bor man i Vasa Elnäts distributionsområde ska man surfa till vasaelnat.fi/energigemenskap.

Vilken nytta har man av en energisammanslutning?

Medlemmarna i en energisammanslutning tjänar ekonomiskt på den el de producerar. När en del av hushållets el är självproducerad behöver man köpa mindre el från ett elbolag. Därmed minskar medlemmarnas elräkningar.

”Samtidigt blir elförbrukningen i hela husbolaget grönare. Egen elproduktion gav husbolaget ekonomisk nytta även i den gamla modellen, men inkomsterna varierade mycket.

Den del av produktionen som husbolaget inte förbrukade själv överfördes till det allmänna elnätet och såldes till husbolagets elleverantör för det aktuella börspriset, som fluktuerar enormt. Priset på elbörsen kan ha varit vad som helst mellan noll och trehundra euro för en megawattimme.”

Nu kan den solel som inte går åt till husbolagets gemensamma elbehov styras till lägenheterna. För medlemmarna i energigemenskapen är det mer lönsamt än att sälja elen.

Hur fördelar man den ekonomiska nyttan?

När energigemenskapen grundas beslutar medlemmarna vilken procentandel av överskottselen varje medlem får. Andelarna registreras i etableringsanmälan.

”Procentandelarna kan beräknas till exempel proportionellt på samma sätt som bolagsvederlagen eller vara lika stora för alla.”

Andelen av egenproducerad el frånräknas automatiskt från hushållets förbrukning. Det sker via Datahub, som är det finska stamnätsbolaget Fingrids centraliserade datautbytessystem. På det viset hålls medlemmarnas elräkningar i energisammanslutningen hela tiden automatiskt uppdaterade.

Hemma

Tystnad gör gott

Läs mer
Aktuellt

Seglarveteraner

Läs mer
Aktuellt

Färre utsläpp i sjöfarten

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer