Vasa Elektriskas årsberättelse 2020

Hur såg år 2020 ut för koncernen Vasa Elektriska? Årsberättelsen belyser vår verksamhet ur olika synvinklar.

BOKSLUT

En engagerad och kunnig personal är koncernens styrka

“Branschens kundnöjdhetsundersökningar som publicerades i slutet av året gav än en gång orsak till glädje för koncernen Vasa Elektriska. De många förstaplaceringarna visar att kundernas förtroende för det vi gör är fortsatt starkt.”

Läs verkställande direktör Stefan Damlins översikt över år 2020.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Styrelsen för Vasa Elektriska granskar året 2020.

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Koncernens nyckeltal

Personal: Tillsammans mot målet

Ett mycket annorlunda år i och med att arbetet på grund av pandemin måste ordnas på helt nya sätt.

Elhandel: Med branschens bästa och mest glädjande kundupplevelse som ledstjärna

Ett kämpigt år, men tack vare ett fint samarbete nådde vi många framgångar.

Fjärrvärme: Mot en klimatneutral produktion

Den största nyheten inom fjärrvärmen var det enorma värmeenergilagret, som invigdes på hösten.

Utveckling: Hållbara energilösningar genom samarbete

De nya systemen ger oss möjligheter att i en föränderlig värld betjäna våra kunder ännu bättre.

Vasa Elnät: Banbrytande lösningar i utvecklingen av nätet

Det stormiga året bjöd på många möjligheter till utveckling av leveranssäkerheten.

Branschens trender visar vägen

Läs om en verksamhetsmiljö i förändring och hur den syns i koncernen Vasa Elektriskas verksamhet.

VERKSAMHETSMILJÖ

LJUSGLIMTAR

Året 2020 var annorlunda på många sätt. Därför ville vi pigga upp alla som bunkrat upp där hemma med ljusglimtar på distans. Läs här mer om dem samt om årets övriga höjdpunkter!

ÅRETS HÖJDPUNKTER

Vi skapar värde

För oss är det viktigt att vår verksamhet baserar sig på hållbara val. Därför blev hållbarheten också ett av vår nya strategis huvudteman. Vi kan på många sätt vara med och skapa samhällsvärde i vår verksamhet, det är något vi gläds över. Här nedan ser du några exempel på hur vi varit med och skapat värde år 2020.