Vasa Elektriskas årsberättelse 2019

Hur såg år 2019 ut för koncernen Vasa Elektriska? Årsberättelsen belyser vår verksamhet ur olika synvinklar.

BOKSLUT

Ett år präglat av samarbete

“Under en betydande del av räkenskapsperioden lades fokus på att slutföra koncernens strategiarbete. Den nya strategin innebär att Vasa Elektriska, Vasa Elnät och Ravera nu har en gemensam vision samt gemensamma värden och målsättningar.”

Läs verkställande direktör Stefan Damlins översikt över år 2019.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Styrelsen för Vasa Elektriska granskar året 2019.

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Koncernens nyckeltal

 

Personal: Gemenskap som värdering

Året ur personalfunktionens synvinkel.

Elhandel: Hela Finlands energibolag

Ett framgångsrikt år.

Fjärrvärme: Hållbar utveckling som ledstjärna

År 2019 genomförde fjärrvärmeenheten flera projekt för hållbar utveckling.

Utveckling: Utvecklingen av system, affärsverk-samhet och IT under samma tak

Som en del av Vasa Elektriskas strategiska förändringar grundades år 2019 en utvecklingsenhet.

Vasa Elnät: Från stormskador till vädersäkert elnät

Stormen Aapeli startade året med buller och bång.

Oy RAVERA Ab: Stormen Aapeli utvecklade samarbetsnätverket

Stormen Aapeli visade sig vara ett bra tillfälle att testa nya samarbetsrutiner.

Se hur vi inspirerades av möjligheten att bygga en allt starkare koncern med sikte på år 2025.

STRATEGIN

Våra värderingar visar vad vi tycker är viktigt

Våra värderingar uppstod som en del av vår strategiprocess våren 2019. Vi funderade på dem ur många olika synvinklar, tills bitarna föll på sin plats.

  • Ambition
  • Passion
  • Gemenskap

Värderingarna hjälper oss att välja rätt, de stöder våra beslut och riktar vår blick. De visar på vad vi tycker är viktigt.

Så här förändras energibranschen

Läs om en verksamhetsmiljö i förändring och hur den syns i koncernen Vasa Elektriskas verksamhet.

VERKSAMHETSMILJÖ

Medvind!

År 2019 önskade vi medvind i olika samband. Vi samlade årets höjdpunkter under en och samma rubrik.

ÅRETS HÖJDPUNKTER

Vi skapar värde

För oss är det viktigt att vår verksamhet baserar sig på hållbara val. Därför blev hållbarheten också ett av vår nya strategis huvudteman. Vi kan på många sätt vara med och skapa samhällsvärde i vår verksamhet, det är något vi gläds över. Här nedan ser du några exempel på hur vi varit med och skapat värde år 2019.