Hälsa, säkerhet och välmående

En av vår hållbarhetsstrategis tyngdpunktsområden är hälsa, säkerhet och välmående. I vår verksamhet vill vi försäkra att de sociala faktorerna, alltså människor och deras välmående, beaktas på det bästa möjliga sättet. Vi bör bära ansvar över vår egna personal samt de aktörer vi gör affärsverksamhet med.

Plan för vårt mångfaldsarbete​ 2024–2025

En inspirerad, kompetent och välmående personal är kärnan i koncernen Vasa Elektriskas personal- och hållbarhetsstrategier. För att stöda målen i strategierna har vi tagit fram en plan för vårt mångfaldsarbete åren 2024–2025.

Likvärdighet: Så att var och en kunde vara sig själv och bli likvärdigt behandlad i vår arbetsgemenskap.
Mångfald: Vi vill skapa en företagskultur där man uppskattar att vi alla är olika.
Inklusion: Vårt mål är att ta hänsyn till arbetstagarnas olika utgångspunkter och utifrån detta främja verklig jämställdhet.

Teman och åtgärder

Att skapa vetskap och förståelse 

  • Vi genomför en statistisk kartläggning av nuläget för att utreda jämställdhetsläget i koncernen
  • Vi skolar vår personal

Utveckling av rekrytering

  • Vi sätter upp mångfaldsmål för rekrytering
  • Vi utbildar alla som är involverade i rekrytering i mångfaldsfrågor

Åtgärdande och förebyggande av brister

  • Vi förklarar vad som är osakligt bemötande och beskriver hur osakligt bemötande hanteras och hurdant stöd som finns att få
  • Vi anordnar utbildningar för både anställda och chefer.

Noll arbetsolycksfall

Mer information om ämnet på kommande.

Nollatolerans för människorättsbrott och brott mot arbetstagarnas rättigheter

Mer information om ämnet på kommande.

Hållbarhetsarbete inom koncernen Vasa Elektriska

Läs mer om koncernens hållbarhetsstrategi.

Läs mer
Hemma

Tystnad gör gott

Läs mer
Aktuellt

Seglarveteraner

Läs mer
Aktuellt

Färre utsläpp i sjöfarten

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer