Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten Vasa Elektriska

Vår webbtjänst omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Tillgängligheten av vasaelektriska.fi-tjänsten har bedömts av en utomstående sakkunnigorganisation, Online-tjänsten och Appen av en intern expert. Kontakta oss om du upptäcker brister. Vi gör allt vi kan för att förbättra tillgängligheten.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten www.vaasansahko.fi/www.vasaelektriska.fi och har utarbetats 1.12.2021.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbtjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna (nivåerna A och AA).

Innehåll som ännu inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kriterierna till alla delar.

Sökfunktionen uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier

  • Sökfunktionen innehåller dubbletter i taggarna (1.3.1 Information och relationer)
  • Etiketterna finns på engelska. (2.4.6 Rubriker och etiketter)

Formulären innehåller inte autoslutförande

  • I formulärens fält saknas en specificering för autoslutförande. (1.3.5 Identifiera inmatningssyfte)

Förfrågan om samtycke till kakor kommer sist

  • Vid användning med tangentbord kommer förfrågan om samtycke till kakor sist i strukturen. Användaren kan inte genast i början välja att godkänna kakor. (2.4.3 Fokusordning)

Tillgänglighetsbrister i vektorgrafiken

  • På webbplatsen finns grafiska element med samma tagg. (4.1.1 Struktur)

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten online.vaasansahko.fi och har utarbetats 1.5.2022.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbtjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna (nivåerna A och AA).

Innehåll som ännu inte är tillgängligt

1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av
Nytt innehåll kommer fram genom att föra muspekaren över ett element. Innehållet går inte att dölja utan att flytta muspekaren. Muspekaren kan heller inte föras över det nya innehållet utan att innehållet försvinner.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Vasa Elektriskas mobilapp och har utarbetats 1.5.2022.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Mobilappen uppfyller tillgänglighetskriterierna (nivåerna A och AA).

Upptäckte du tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst?

Ge oss respons! Vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristerna.

Ta kontakt
info@vasaelektriska.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats, börja med att ge respons till oss, webbplatsens producent. Vårt svar kan dröja upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerad information om hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningeverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn