Solelsystem till ditt hem – spara hundringar med egenkartläggning!

Du kan redan i förväg säkerställa att det går att installera solpaneler på ditt tak och snabbare få en exakt offert på systemet – samtidigt sparar du på investeringen. Genom att göra en preliminär egenkartläggning behövs inget kartläggningsbesök i ditt hem och du sparar 420 euro på systemets pris.

Klicka här för att fylla i vårt kontaktformulär, om du hellre vill ha ett kartläggningsbesök i ditt hem.

Gör egenkartläggning – information för solpanelserbjudande och installation av solpaneler

Egenkartläggning av solpanelsystem
Du hittar årskonsumtionen på din elräkning.
Takmaterial
Takets lutning
Är det möjligt att ställa en skylift bredvid byggnaden?

Panelernas installationsområdes storlek och tillgänglighet

Finns det hinder på takfallet som reserverats för solpanelerna? (t.ex. skorstenar, snöhinder, stegar, takluckor osv.)

Placering av växelriktare

Längd från takfallets yttersta hörn från växelriktarens placering längs kabeldragning (i meter)
Hur många genomföringar behövs på kabeldragningen från installationstakfallet till växelriktaren?

Elcentral

Finns det lediga säkringar på elcentralens säkringskort eller plats för att lägga till fler? (Tre stycken 16 A säkringar behövs)
Längd från växelriktare till närmaste elcentral längs kabeldragning (i meter)
Hur många genomföringar behövs från växelriktaren till elcentralen?

Fotografier

Bifoga följande bilder
Vi kan ge ett bindande erbjudande endast om du skickar alla bilder vi begärt.
Maximal filstorlek: 7 MB

Kontaktuppgifter