Solelsystem för husbolag eller företag – gör egenkartläggning

Gör en egenkartläggning av din fastighet och få en offert på ett solelsystem som motsavarar dina behov.

Klicka här för att fylla i vårt kontaktformulär, om du hellre vill ha ett kartläggningsbesök i ditt hem.

Gör egenkartläggning – information för solpanelserbjudande och installation av solpaneler

Egenkartläggning av solpanelsystem
Du hittar årskonsumtionen på din elräkning.
Fastigheten värms upp med
Har du planer på att i framtiden skaffa elbil/hybridbil?
Takmaterial
Takets lutning
Är det möjligt att ställa en skylift bredvid byggnaden?

Panelernas installationsområdes storlek och tillgänglighet

Finns det hinder på takfallet som reserverats för solpanelerna? (t.ex. skorstenar, snöhinder, stegar, takluckor osv.)

Placering av växelriktare

Vi rekommenderar att växelriktaren placeras t.ex. i närheten av elcentralen.
Längd från takfallets yttersta hörn från växelriktarens placering längs kabeldragning (i meter)
Hur många genomföringar behövs på kabeldragningen från installationstakfallet till växelriktaren?

Elcentral

Finns det lediga säkringar på elcentralens säkringskort eller plats för att lägga till fler? (Tre stycken 16 A säkringar behövs)
Längd från växelriktare till närmaste elcentral längs kabeldragning (i meter)
Hur många genomföringar behövs från växelriktaren till elcentralen?

Fotografier

Bifoga följande bilder
OBS! Vi behöver få samtliga uppräknade bilder för att kunna ge dig en bindande offert.

Maximum file size: 7MB

Kontaktuppgifter