Utvecklingen av system, affärsverksamhet och IT under samma tak

UTVECKLING

Som en del av Vasa Elektriska strategiska förändringar grundades år 2019 en utvecklingsenhet. Enheten består sedan början av oktober av funktionerna för systemutveckling, affärsverksamhetsutveckling och IT.

Större projekt inom systemsidan var utvecklingen av kundinformationssystemet EnerimCIS samt förberedelserna för ibruktagandet av branschens centraliserade system för informationsutbyte, Datahub.

Under året inleddes också planeringen av en mobilapp. Med hjälp av appen är det lättare för kunderna att till exempel sköta sitt kundförhållande, följa energiförbrukningen och skicka felmeddelanden. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med kunderna och appen beräknas vara klar att tas i bruk under det första halvåret.

Inom utvecklingsenheten har man målmedvetet gått in för att förstärka samarbetet med koncernens olika intressegrupper, bland annat med högskolor och företag i energiklustret.

Bolaget deltog även aktivt i samarbetet inom Wärtsilä Finlands Smart Partner Campus och utgjorde en av verksamhetens första samarbetspartner.

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALELHANDEL – FJÄRRVÄRMEVASA ELNÄT – OY RAVERA AB