Stormen Aapeli utvecklade samarbetsnätverket

OY RAVERA AB

Stormen Aapeli, som drabbade landet i början av året, visade sig vara ett bra tillfälle att testa nya samarbetsrutiner. Omfattningen av reparationsarbetena efter stormen var enorm och ställde nya krav på hanteringen av resurser. Situationen krävde snabba insatser även när det gällde att kalla nya parter till hjälp, vilket lyckades utmärkt. Med kort varsel fick vi ihop sammanlagt mer än 50 utomstående montörer, skogshuggare, arbetsledare och maskinförare för hjälp i reparationsarbetena.

Viktiga avtal

Under året vann vi flera projekt som med tanke på bolagets verksamhet är av stor betydelse.

Kabel- och fiberarbetena för EPV Vindkraft Ab:s vindpark i Paskoonharju i Östermark förläggs huvudsakligen till år 2020. Ravera vann också en upphandling av entreprenad gällande nätbyggnads- och servicearbeten i Vasa Elnäts norra område. Entreprenaden genomförs under åren 2020–2022.  Det sammanlagda värdet av dessa projekt uppgår till nära 8 miljoner euro fördelat över tre år.

Ravera utförde sin första större leverans till Wärtsilä Finland i Vasklot, Vasa. Helheten bestod av kabel- och installationsarbeten och uppgick till cirka en halv miljon euro.

Nya inslag i affärsverksamheten

Nya affärsverksamhetsmöjligheter undersöktes bland annat genom ett pilotprojekt för leverans av solelsystem. Som en del av projektet levererades och installerades nya system för egnahemshus inom Vasa Elnäts distributionsområde.

NYCKELTAL

Omsättning 9,0 M€
Rörelsevinst 0,0 M€

 

TILL INGÅNGSSIDAN

PERSONALELHANDEL – FJÄRRVÄRME – UTVECKLINGVASA ELNÄT