Så här förändras energibranschen

VERKSAMHETSMILJÖ

Hållbar utveckling

Globala klimatmål, politiska beslut samt medvetna konsumenter driver energibranschen mot allt mer hållbara val. Som energibolag har vi en möjlighet att aktivt delta i hela Finlands klimattalko. Redan i nuläget är vi en av Finlands största vindkraftproducenter, och också framöver vill vi satsa på ren energi. För oss är det också viktigt att göra det så lätt som möjligt för våra kunder att göra sina egna klimatgärningar. Därför tar vi fram nya produkter och tjänster som möjliggör ett allt mindre koldioxidavtryck.

Energilagring

Energilagring är en viktig del av optimeringen av energisystemet. Olika typer av lagring tillför flexibilitet i produktionen och möjliggör ett större bruk av förnybara energiformer.

Sommaren 2019 berättade vi om beslutet att ta ibruk grottorna i Vasklot, Vasa som ett massivt värme-energilager. Ibruktagningen sker år 2020.

Eldriven trafik

Elektriska fordon och trafiken som en form av service är förändringar som minskar på konsumenternas koldioxidavtryck och som samtidigt möjliggör nya typer av affärsverksamhet. Vasa Elektriska deltar i ett flertal projekt som undersöker främjandet av eldriven trafik eller minskar avståndet mellan laddningsplatser. Vi rådger också kunder om vad de ska ta i beaktande när de skaffar eller installerar laddstationer.

Digitalisering

Digitaliseringen skapar nya möjligheter oberoende av bransch. Inom energibranschen möjliggör den bland annat olika system för smarta hem, som skapar flexibilitet i energiförbrukningen. Tack vare flexibel förbrukning kan förbrukningstoppar utjämnas och på så sätt möjliggörs också en mer miljövänlig energiproduktion. Samtidigt sparar kunden pengar. Vi har startat upp olika pilotprojekt inom flexibel förbrukning med såväl konsumentkunder som företagskunder.

Från konsument till producent

Elförbrukarna har en allt viktigare roll i energisystemet. Från att ha varit passiva elanvändare går trenden mot en allt mer aktiv konsumentroll. Enligt Vasa Elnäts prognoser kommer så mycket som 10 % av hela kundkretsen år 2028 att producera sin egen solenergi. År 2019 anslöts ungefär hundra nya solenergiproducenter till Vasa Elnäts distributionsnät.

 

TILLBAKA