En engagerad och kunnig personal är koncernens styrka

Verkställande direktörens översikt

År 2020 bjöd på många stora utmaningar. Den milda vintern och industristrejken sänkte energiförbrukningen, vilket kombinerat med ett regnigt och blåsigt väder pressade ner marknadspriset på el till en rekordlåg nivå.

Marknadsläget var ändå bara en av årets många prövningar. När coronapandemin plötsligt bröt ut i mars ställdes allt på ända. Arbetets karaktär ändrades i ett slag. Härefter skulle jobbet skötas hemifrån, för att säkerställa personalens och kundernas säkerhet, men också för att trygga verksamhetens kontinuitet. Det osäkra läget visade dock hur engagerad koncernens personal är och hur villiga de anställda är att anpassa sig för att nå vårt gemensamma mål.

Strategin genomfördes trots undantagsförhållandena

Spjutspetsarna i vår vision för 2025 var fortfarande högst aktuella. Med fokus på de strategiska målen genomfördes ett flertal projekt och pilotprojekt, bland annat utvecklade vi eldistributionens leveranssäkerhet, testade förbrukningsflexibilitet och breddade sortimentet med nya produkter och tjänster. Arbetet utfördes mestadels på distans.

Utvecklingen av nya system belastade koncernens personal hela året. Viktiga projekt framskred planenligt, men krävde stor flexibilitet och en stark vilja hos hela personalen. På hösten lanserade vi den första versionen av en mobilapp som vi tagit fram i samarbete med kunderna.

Vi tog flera steg mot en koldioxidneutral energiproduktion, varav det viktigaste var ibruktagandet av Finlands för närvarande största värmeenergilager, beläget i Vasklot i Vasa.

Företagsaffärernas år 

I maj övergick dotterbolaget Oy RAVERA Ab genom ett företagsköp till Elvera-koncernen. Affären innebar att entreprenadverksamheten inom elnätsbyggande förstärktes även i Vasaregionen, vilket var av stor betydelse med tanke på leveranssäkerheten.

I slutet av juni övergick fjärrvärmebolaget Smedsby Värmeservice i Vasa Elektriskas ägo. Ett resultat av ägarbytet var att fjärrvärmepriset sjönk för de cirka 110 nya kunderna i Smedsby i Korsholm. Också distributionssäkerheten kommer att påverkas positivt på området.

Kundernas fortsatta förtroende är den största tacken för vårt arbete

Branschens kundnöjdhetsundersökningar som publicerades i slutet av året gav än en gång orsak till glädje för koncernen Vasa Elektriska. De många förstaplaceringarna visar att kundernas förtroende för det vi gör är fortsatt starkt.

Ett stort tack till hela koncernpersonalen för ert engagemang för arbetet och för utvecklingen av verksamheten under ett år som på många sätt varit utmanande. Tack även till styrelsen och förvaltningsrådet för den starka viljan att utveckla koncernen Vasa Elektriska och hela energibranschen.

Stefan Damlin
verkställande direktör

TILLBAKA

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE