Bokslut 2020

Dessa filer finns enbart på finska.

Vasa Elektriska Ab: Bokslut 2020 (innehåller även koncernbokslutet)
Vasa Elektriska Ab: Fjärrvärmens resultat- och balansräkning 2020
Vasa Elnät Ab: Bokslut 2020

TILLBAKA