Bokslut 2019

Dessa filer finns enbart på finska.

Vasa Elektriska Ab: Bokslut 2019 (innehåller även koncernbokslutet)
Vasa Elektriska Ab: Fjärrvärmens resultat- och balansräkning 2019
Vasa Elnät Ab: Bokslut 2019
Oy RAVERA Ab: Bokslut 2019

TILLBAKA