Årsberättelse 2018

Hur såg år 2018 ut för koncernen Vasa Elektriska? Årsberättelsen öppnar upp fjolårets nyckeltal, verksamhet och bokslut.

Koncernens nyckeltal > Bokslut >

Verkställande direktörens översikt

År 2018 präglades energibranschen av en uppåtgående trend för marknadspriset på el, ett lagförslag om förbud mot stenkol och eltrafikens starka frammarsch.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen för Vasa Elektriska granskar året 2018.

Läs mer

Samhällsansvar och personal

Ekonomiskt och socialt ansvar samt ansvar för miljön utgör hörnstenarna i bolagets samhällsansvar.

Läs mer

Elhandeln

Vårt varumärke förnyades i början av 2018. Syftet var att skapa en grund för ökad synlighet. Trots hård konkurrens lyckades vi öka antalet kunder och bibehålla en god kundbelåtenhet.

Läs mer

Fjärrvärmen

År 2018 uppgick fjärrvärmeförsäljningen till 679 GWh. Mängden är något mindre än föregående år. Stenkolets andel var fortsatt låg, även om den ökade jämfört med det rekordgröna året innan.

Läs mer

Vasa Elnät Ab

År 2018 genomfördes flera omfattande kablingsprojekt i olika delar av distributionsområdet. Efter rekordåren återgick leveranssäkerheten till normal nivå.

Läs mer

Oy RAVERA Ab

Nätverket för köptjänster jämnar ut säsongsvariationer.

Läs mer