Årsberättelse 2017

Hur såg år 2017 ut för koncernen Vasa Elektriska? Årsberättelsen öppnar upp fjolårets nyckeltal, verksamhet och bokslut.

Koncernens nyckeltal >  Bokslut >

Verkställande direktörens översikt

År 2017 var ett år av stark ekonomisk tillväxt. Inom energibranschen har man i Parisavtalets anda inlett ett strategiarbete i syfte att minska utsläpp också utanför Europa.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen för Vasa Elektriska granskar året 2017.

Läs mer

Samhällsansvar och personal

Till Vasa Elektriskas samhällsansvar hör att ombesörja alla kunders energibehov genom att satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att producera ett ekonomiskt mervärde för ägarna och således främja välmåendet inom verksamhetsområdet.

Läs mer

Elhandeln

År 2017 var vintermånaderna varmare än normalt medan sommaren var kallare än genomsnittet.

Läs mer

Fjärrvärmen

År 2017 uppgick den totala fjärrvärmeförsäljningen till 684 GWh. Mängden är samma som föregående år. Stenkolets andel i fjärrvärmeproduktionen var rekordlåg.

Läs mer

Vasa Elnät Ab

Det milda vädret i början av året inverkade på mängden överförd energi. Jämfört med föregående år överfördes omkring en procent mindre elektricitet. Leveranssäkerheten var fortfarande på en utmärkt nivå.

Läs mer

Oy RAVERA Ab

Situationen på marknaden krävde omorganiseringar.

Läs mer