Vasa får massivt underjordiskt energilager i Vasklot

Nästa år inleds användningen av ett massivt värmeenergilager i Vasa. Lagret är då det största av sitt slag i Finland. Det är EPV Energi och Vasa Elektriska som investerar i grottorna under kraftverket i Vasklot. Lösningen möjliggör en minskning på mer än 30 procent i användningen av stenkol samt en övergång till förnybar energi och koldioxidneutrala energikällor i fjärrvärmeproduktionen.

Läs mer