Vasa Elnät slopar avgiften för överföring av egenproducerad el till nätet: solpaneler ger större inbesparing

Vasa Elnät slopar överföringsavgiften för småskalig energiproduktion, vilket bland annat betyder att överskottsenergin från solpaneler framöver ger större nytta. Avgiften slopas tillsvidare.

Läs mer