Vasa Elnät investerar 17 miljoner euro i utvecklingen av elnätet

Under året 2024 kommer Vasa Elnät att investera 17 miljoner euro i att utveckla elnätets kapacitet och förbättra distributionssäkerheten. I de största projekten saneras elnätet, elstationer förnyas och delar av elnätet kommer att grävas ner i marken.

Läs mer