Vasa Elnät höjer beredskapen på grund av stormvarningen

Bolaget förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att höja beredskapen på grund av stormen som förutspås på onsdag kväll och natten mot torsdagen.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.