Vasa Elektriska söker end-to-end-kompetens via KasvuOpen

Vasa Elektriska är i år igen med och utvecklar energibranschen och dess kompetens genom att möjliggöra en av KasvuOpens tillväxtstigar, stigen för energiinnovationer.

Verkställande direktör Stefan Damlin önskar att stigen lockar företag som kan tillföra mervärde kring end-to-end-tänk inom branschen, från kund till produktion. Också flexibel konsumtion och energilagring är viktiga synvinklar.

– Vi söker partnerskap som kan ge oss bättre kundförståelse. Kundens roll blir allt mer central inom energibranschen.

Verkställande direktör Stefan Damlin

 

Digitaliseringens påverkan är stor oberoende av bransch. Vi kan och bör förstå kunden bättre. Inom branschen har också den decentraliserade produktionen betydelse, att kunden också kan vara producent.

– Vi har klarat oss bra i en tajt konkurrens. Vi vill gärna fortsätta så tillsammans med partners som kan hjälpa oss skapa ännu större mervärde för våra kunder, fortsätter Damlin.

Sök senast 28.4 till tillväxtstigen inom energiinnovationer.