Vasa Elektriska sänker priset på sin kvartalsprodukt

Vasa Elektriska som säljer el i hela Fastlandsfinland sänker priset på sin kvartalsprodukt, som är i kraft tillsvidare. Det gäller med andra ord elavtalen Basel och Vindel och årets andra prisperiod. Det lägre priset är möjligt på grund av en nedgång på derivatmarknaden i början av året och således lägre anskaffningskostnader.

Läs mer