Vasa Elektriska sänker elpriset: priset 19,87 cent/kWh från december

Vasa Elektriskas styrelse fattade i slutet av oktober ett principbeslut att sänka priset på produkterna Basel och Vindel. Det nya priset fastslogs på måndagen. Det nya priset gäller från 21.11.2022. Samtidigt fastställdes priset för kvartal ett inkommande år. Från och med december är priset mer än 10 cent billigare än i nuläget.

Läs mer