Vasa Elektriska deltar i nytt Energy Academy-samarbete

Vasa Elektriska deltar i det nya nätverket Energy Academy, vars målsättning är att skapa nya samarbetsmöjligheter och öka växelverkan mellan företag, högskolor och studerande.

Vid inledningen av verksamheten ligger fokus på samarbeten inom forskning och kursinnehåll, mentorskap samt det tvärvetenskapliga studentevenemanget  STHEC (Smart Technology Hub Ecosystem Challenge).

Målet är att skapa naturliga kontaktytor för företag och studerande, men också möjligheter till att bygga karriärstigar innan studierna är avklarade.

– Att stärka samarbetet mellan studerande och företag är väldigt viktigt med tanke på den regionala kompetensen och attraktionskraften, konstaterar Vasa Elektriskas personaldirektör Sanna Rantala.

– Det är därför av stort värde att vi kan erbjuda en inblick i regionens karriärmöjligheter redan under studietiden.

I verksamheten deltar ända från uppstarten samtliga högskolor med säte i Vasa: Hanken, Helsingfors universitet, Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi.

Läs mer: www.vaasa.fi/en/energyacademy