Undersökning: Vasa Elektriska är ett pålitligt och prisvärt energibolag

Vasa Elektriska deltog i den riksomfattande undersökningen Luottamus & Maine Q2/2020 i juni–augusti. Undersökningen granskar finländarnas syn på olika företag, speciellt genom att se på företagens anseende och stödet från intressegrupperna.

Enligt resultaten visar sig Vasa Elektriska som ett pålitligt och förmånligt energibolag. Undersökningens deltagare uppskattade speciellt vår ekonomiska stabilitet, våra prisvärda produkter samt öppna och transparenta verksamhet. Svararna såg även bolaget som en sjyst arbetsgivare med tydlig kurs.

Vi tackar för förtroendet!

Undersökningen genomfördes av T-Media Oy.