Tydligt uppsving i det operativa resultatet

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 44,7 M€ under det första kvartalet 2018. Rörelsevinsten var 6,5 M€. Omsättningen steg med 12,3 procent i jämförelse med året innan. Självförsörjningsgraden var alltjämt på en utmärkt nivå (54,2 %).

Läs mer