Trots en blid vinter och en krävande marknadssituation höll Vasa Elektriskas resultat en god nivå

Den allmänna effektiveringen av användningen av energi förenat med milda vintermånader höll energiförbrukningen och elpriset på marknaden nere. Trots det var koncernens resultatnivå synnerligen bra. Enligt branschspecifika kundbelåtenhetsundersökningar hade Vasa Elektriska de nöjdaste kunderna.

Läs mer