Större omsättning och energiförbrukning under årets första halva

I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 83,3 miljoner euro (55,9 M€) medan rörelsevinsten var 7,9 miljoner euro (10,3 M€). Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (53,2 %).

Läs mer