Stormen Vieno har orsakat elavbrott

(uppdaterad 15.6 kl. 11.20) Reparationerna i elnätet har framskridit. För tillfället är 327 kunder utan elektricitet, av dessa är största delen fritidsbostäder. Vi uppskattar att de återstående felen repareras under dagens lopp.

(publicerad 15.6 kl. 07.45) Stormen har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott tisdagen 15.6 från kl. 06. Som mest har 4 964 av Vasa Elnäts kunder varit utan elektricitet. Felreparationer i elnätet pågår och för tillfället är ca 2 200 kunder utan elektricitet.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710 eller gör din felanmälan med Vasa Elektriska-appen. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter. 

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.